Facebook
Google+
Youtube
green_destinations_logo_final_full_1
HOTLINE: 0912 345 678
thong_tac_hut_be_phot_01
thong_tac_hut_be_phot_02
2017_11_16_091437
DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
1 Tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng
2 Nhân viên kỹ thuật tới kiểm tra, tư vấn
3 Lên phương án thi công, máy móc thích hợp
4 Báo giá, tiến hành xử lý vấn đề
5 Thu dọn, vệ sinh sạch sẽ sau khi thi công xong
6 Bàn giao, ghi phiếu thu và phiếu bảo hành
QUY TRÌNH LÀM VIỆC
1 Tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng
2 Nhân viên kỹ thuật tới kiểm tra, tư vấn
3 Lên phương án thi công, máy móc thích hợp
4 Báo giá, tiến hành xử lý vấn đề
5 Thu dọn, vệ sinh sạch sẽ sau khi thi công xong
6 Bàn giao, ghi phiếu thu và phiếu bảo hành
TIN TỨC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Về chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Chính sách khách hàng

Nội website của bạn